IMPULS-Slotcongres

Naam evenement:             Impuls Slotcongres
Datum evenement:           Donderdag 18 September 2014
Opdrachtgevers:                Saxion Hogescholen, De Waerdenborch


Logo opdrachtgevers:Waerdenborch Saxion

 

Referentie:

“Op 18 september 2014 vond de afsluitende IMPULS-conferentie plaats op de Openbare Scholengemeenschap “De Waerdenborch” te Holten. Het was de Nederlandse afsluiting van het internationale IMPULS-project (Comenius-project) waarin, in samenwerking met Saxion Hogeschool en ROC van Twente, een internationaal uitwisselingsprogramma werd ontworpen en uitgevoerd. In het kader van studie- en beroepskeuze voor havo vond een schooluitwisseling plaats met een Duitse scholen waarin wederzijds bedrijven werden bezocht. Saxion Hogeschool (Enschede) vroeg Kamper Events de afsluitende IMPULS-conferentie organisatorisch en logistiek voor te bereiden en uit te voeren.

Kamper Events heeft deze taak op uitstekende wijze gerealiseerd. Er werd tijdig een heldere offerte uitgebracht op basis waarvan een goed gesprek kon plaatsvinden. De gemaakte afspraken waren zeer duidelijk geformuleerd, en waren ook daadwerkelijk leidraad in de voorbereiding. Er werd bijzonder veel aandacht besteed aan overleg met en terugkoppeling aan de opdrachtgever. De communicatie met de verschillende uitvoerenden van de conferentie vond op een open en enthousiasmerende wijze plaats. Kamper Events bleek goed om te kunnen gaan met allerlei, niet voorziene veranderingen in het programma. Óók het internationale aspect van de conferentie werd op een goede wijze behartigd. De uitstekende voorbereiding leidde dan ook tot een prima verloop van de conferentie die door ca. 150 vo-docenten werd bezocht. Er was alom tevredenheid over het programmaorganisatie, de ontvangst, het uitgereikte materiaal in een map, het gebruik van de media-faciliteiten, de lunch, en de logistiek.

Ik wil Kamper Events daarom van harte aanbevelen als organisator voor conferenties.

Dr. Cees Terlouw

Emeritus-lector,
Saxion Hogeschool”